Hamlet


Narodowy Stary Teatr w Krakowie 
 reżyseria:

obsada:
Aktor / Ozryk - Zygmunt Józefczak 
Grabarz / Aktor I - Małgorzata Gałkowska 
Grabarz / Aktor II - Bogdan Brzyski 
Guildenstern - Szymon Czacki 
HamletMaszyna - Roman Gancarczyk 
Klaudiusz - Krzysztof Zawadzki 
Królowa Gertruda - Iwona Budner 
Ofelia - Jaśmina Polak 
Poloniusz - Paweł Kruszelnicki 
Rosencrantz - Marta Ojrzyńska
 

na koniec autoportret: